QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

登录 | 注册会员 | 找回密码

苏菲论坛—圣传真道网旗下中文社区 中国伊斯兰苏菲学术论坛 中国正统伊斯兰网站  端庄穆斯林信仰

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

CopyRight 2012-2014 DS文库版权所有
圣训论道德200则
(0 次评价)8172 人阅读325 次下载
1 圣训论道德 200 则 圣训论道德 200 则 目 录 第一篇 一切行为以动机和结果而论 ..................................................................... 3 第二篇 善行与行善 ................................................................................................. 3 一、善行种种 .................................................................................................... 3 二、为善勿等待 ................................................................................................ 4 三、善功须虔诚 ................................................................................................ 4 四、勿以善小而不为 ........................................................................................ 4 五 善功量力而行,贵在坚持 .......................................................................... 5 六 勿为沽明而行善 .......................................................................................... 5 第三篇 传播优秀道德系伊斯兰之使命 ................................................................. 5 一、道德的重要性 ............................................................................................ 5 二、个人修身之道 ............................................................................................ 6 (一)敬畏 ........................................................................................................ 6 (二)谨言 ........................................................................................................ 6 (三)诚实 ........................................................................................................ 7 (四)温和 ........................................................................................................ 7 (五)宽恕 ........................................................................................................ 7 (六)慷慨 ........................................................................................................ 8 (七)忍耐 ........................................................................................................ 8 (八)谦虚 ........................................................................................................ 8 (九)慈爱 ........................................................................................................ 9 (十)忠谏 ........................................................................................................ 9 (十一)知足 .................................................................................................... 9 (十二)知耻 .................................................................................................... 9 (十三)稳重 .................................................................................................. 10 (十四)抑怒 .................................................................................................. 10 (十五)清洁 .................................................................................................. 10 三、处世为人之道 ........................................................................................... 11 (一)孝敬父母 ............................................................................................... 11 (二)关爱家庭 ............................................................................................... 11 (三)联系骨肉 .............................................................................................. 12

打分:

0 星

用户评论:

白水岸边
于 2016-08-03 上传
畅读榜

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部